Realizacje

 • Powiat Bielski

  Przebudowa drogi powiatowej 4425S Czechowice - Zabrzeg - Międzyrzecze - Wapienica w miejscowości Międrzyrzecze Górne

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie

  Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej Nr 1396R (579) Wilkowyja -- Malawa -- Wola Rafałowska -- Chmielnik w km od 10+512 do km 12+622

 • Urząd Gminy w Strumieniu

  Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy: Ks. Brzuski w Strumieniu, Boczna w Drogomyślu, Długa w Zbytkowie

 • Urząd Miasta i Gminy w Staszowie

  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej odcinka drogi wojewódzkiej Nr 757 od km 29+092 do km 33+477". Projekt wykonany na zlecenie biura projektowego "AJKO" Artur Kręcisz

 • KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi "Głogów

  Modernizacja oczyszczalni elektrolitu na wydziale P-7". Projekt budowy placu manewrowego przy oczyszczalni elektrolitu wykonany na zlecenie biura projektowego "SODACONSULT" Biuro Technologiczne S.C. Consulting & Engineering Office

 • Powiat Wadowicki

  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1767K Wadowice-Wieprz, na odc. Wadowice – Frydrychowice - Wieprz pomiędzy drogą krajową nr 52 a drogą wojewódzką 781, długości ok. 9km

< 1 2 3 >