O firmie

Zajmujemy się kompleksowym opracowaniem projektów związanych z infrastrukturą drogową. Posiadamy personel wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim doświadczeniem.

Zaufało nam już wielu inwestorów, w związku z czym możemy pochwalić się licznymi zakończonymi z sukcesem inwestycjami.

więcej

Oferta

Wykonujemy opracowania na każdym z etapów procesu projektowania:

 • koncepcje,
 • projekty budowlane,
 • projekty wykonawcze,
 • materiały przetargowe,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac.

Prowadzimy w imieniu Inwestora procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji o:

 • ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • ustaleniu lokalizacji drogi,
 • podziale nieruchomości,
 • środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • pozwoleniu wodnoprawnym,
 • zgodzie na wycinkę drzew i krzewów,
 • pozwoleniu na budowę,
 • oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Oferujemy wielobranżowe opracowania dla projektów:

 • nowych dróg i ulic,
 • rozbudowy, przebudowy i remontu istniejących dróg oraz ulic,
 • skrzyżowań drogowych,
 • sygnalizacji świetlnych,
 • organizacji ruchu,
 • obiektów inżynierskich,
 • konstrukcji nawierzchni drogowych, w tym projekty wzmocnień.